Enerji verimliliğini ön planda tutarak üretim faaliyetlerimizde sürekli optimizasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Geri dönüşüm cam kırığı toplanmasını ve kullanılmasını arttırmak için projeler gerçekleştiriyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak karbon emisyonlarını düşürmek temel hedeflerimizdendir.

Yakın çevremizde bulunan hammadde kaynaklarının kullanımını tercih ediyoruz. En çevreci lojistik çözümlerini tercih ediyoruz.

İnsan kaynağına değer veriyoruz. Memnuniyeti yüksek çalışanlarımızla müşterilerimizin memnuniyetini garantiliyoruz.

İNSAN KAYNAĞI

Sürdürülebilirlik, genç ve taze olan kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak benimsenmiştir.
Sürdürülebilirliği sadece üretim prosesi için değil şirketimizin bütün kademelerinde benimseyerek, insan kaynağına önem veriyoruz. Şirket yapımızda kariyer imkanlarını belirleyerek geleceğin yöneticilerini geliştirecek eğitim programını takip ediyoruz. Şirket kültür ve birikiminin nesiller boyu devam etmesi için çalışan memnuniyeti artırmayı sürekli hedeflerimiz arasına alıyoruz.

DOĞAL KAYNAK KULLANIMI

Sürdürülebilir üretim için prosesin her adımında, çevreye duyarlı alternatifleri prosese uyarlamak  önceliklerimizdendir. Doğadan ödünç aldığımız hammaddeyi işleyerek, sağlığını koruması için insanlığın kullanımına geri sunuyoruz. Elde ettiğimiz verim ve enerji tasarrufuyla doğayı koruyoruz.

Cam ambalaj üretiminde sürdürülebilirliğin kilit taşı olan cam kırığı kullanımını artırmak için yakın çevremizde cam kırığı geri dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. Yıllık hedeflerimiz arasında cam kırığı projelerini ekleyerek bütün çalışanlarımızın farkındalığının artmasını hedefliyoruz. Okullarda ve üniversitelerde cam kırığı geri dönüşümü için eğitimler planlayarak, ilgili otoritelerle iş birliği içinde cam kırığının kaynağından temiz toplanmasını sağlamak için çalışıyoruz.

KARBON AYAK İZİ

Gezegenimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Karbon ayak izimizi azaltmak için bütün alternatifleri değerlendirip uygulamaya alıyoruz. Hammaddelerimizi yakın lokasyonlardan tedarik edebilmek için yatırım yaparak, lojistik kaynaklı karbon ayak izimizi düşürüyoruz. Alternatif hammadde arayış çalışmalarını sürdürüyoruz. Enerji tüketimini optimum seviyede tutmak için prosesimizin bütün adımlarında kontrolü sağlıyoruz.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI


·        Paylaşımcı, dürüst  ve adil yönetim anlayışı benimseyerek; takım ruhuna ve sorumluluk bilincine sahip, uygulanan bütün yönetim sistemleri farkındalığı olan çalışma arkadaşları yetiştirmeyi;

·        Müşterilerin taleplerini zamanında ve beklentilerine uygun olarak karşılamayı,

·        Cam ambalajın karakteristik özelliklerine uyumlu olarak; üretimin her aşamasında gıda güvenliğini ve hijyenini öncelik olarak benimseyip proseslerimiz ile ürün güvenliğini sağlamayı,

·        Çevre dostu cam ambalaj üretiminde, çevreye olumsuz etkileri en aza indirerek, ilgili yasal şartlar ve yükümlülükleri yerine getirecek şekilde süreçleri oluşturmayı,

·        Üretimin her aşamasında bütün çalışanlarımızla iş sağlığını ve işçi güvenliğini  ön planda tutarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, iş kazalarını engellemeyi ,

·        Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini sağlamayı,

·        Bütün yönetim sistemlerinde ilgili şartlar ve yükümlülükleri yerine getirecek şekilde süreçler oluşturmayı,

·        Bütün yönetim sistemleri için sürdürülebilir yapı kurarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayacağımızı

taahhüt ederiz.