İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları politikamız ile çalışanların görüşlerini önemseyip, onları karar mekanizmasına dahil etmekteyiz. Şeffaf ve adil bir politika izleyen firmamız iç paydaşlarımızın kendi potansiyellerini ortaya koyarak kendisine ve Baştürk Cam ailesine değer katmasına fırsat vermektedir.

Şirket kültürümüz gereği insanların değer gördüğü, onların yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergilemesine katkı sağlamaktayız. Bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedeflemekteyiz.
 
Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamaları benimser ve geliştiririz. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlamaktayız. Baştürk Cam’da insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortalığı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.
İş başvurusu yapmak için başvuru formunu doldurunKariyer.net üzerinden açık pozisyonlarımıza göz atın

BC'li Olmak

İşe Alım Süreci;
Bölümlerin özelliklerine göre belirlenen kriterler dahilinde personel istihdamı yapılmaktadır.

Buna ilave olarak;
Mavi Yaka için Genel Yetenek testi
Beyaz Yaka için Yetkinlik Bazlı Mülakat ve İngilizce seviye tespit sınavı yapılmaktadır.
 
Performans ve Kariyer;
 Hedef ve Yetkinlik bazlı performans sistemi uygulanmaktadır.
 Çalışanlara belirli periyotlarla hedeflerini gerçekleştirme oranına göre performans primi verilmektedir.
 Her çalışanın yetkinliğine, performansına, kıdemine ve eğitimine göre kariyer planlaması yapılmaktadır.

Ücret Sistemi;
İşyerimizde, çalışanlarımızın yaptığı işin niteliğine göre kademe sistemli ücret politikası uygulanmaktadır. Bu sisteme kişinin bireysel performansı da etki etmektedir. 

Ücret skalalarına;

 • Bitirdiği üniversite,
 • Yabancı dil seviyesi,
 • Cam sektöründeki tecrübesi de etki etmektedir.

Yetenek Havuzu;
Yetkinlikleri ve performansı yüksek olan çalışanlar için yetenek havuzu oluşturulmakta ve bu kişilere uygun kariyer planlaması yapılmaktadır.
Yetenek havuzuna seçilen kişilere mevcut özlük haklarının dışında ilave haklar da verilmektedir.

Yetkinliklerimiz;
Gerek işe alım esnasında gerekse çalışanlarımızın kariyer planlamasında aranan yetkinliklerimiz;

 • Analitik Düşünme
 • Sonuç Odaklılık
 • Ekip Çalışması
 • Etkili İletişim
 • Sorumluluk duygusu.

Öneri ve Ödül Sistemi;
Tüm çalışanlarımızın üretmiş olduğu yeni fikirler, Ödül Komisyonu tarafından önerinin katma değerine göre ödüllendirilmektedir. Her uygulanabilir proje ve öneri sahipleri hem maddi hem de manevi olarak ödüllendirilmektedir.

Eğitim

Baştürk Cam  ailesinin bir üyesi olduğunuzda;

 •  Eğitim faaliyetlerimizin başlangıç noktasında yer alan oryantasyon programı sayesinde, şirket ve markamızı yakından tanıma ve birim faaliyetlerimiz ile güncel projeler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulur,                                                             
 • Seçkin eğitim ve danışmanlar ile gerçekleştirdiğimiz kişisel gelişim programları ile belirli yetkinlik alanlarında bilgi ve beceriler kazanabilir,                            
 • Tanınmış konuşmacıları misafir ettiğimiz konferans ve söyleşilerimize katılarak yeni bakış açıları elde edebilir,                                   
 • İhtiyaca yönelik öngörülen fuar ve yurtdışı eğitim olanaklarından faydalanabilir,              
 • İhtiyaca yönelik belirli kademelerdeki çalışanlarımıza sunulan Yabancı Dil Eğitimi Destek Süreci’nden yararlanarak yabancı dil yetkinliğinizi geliştirebilir,                                  
 • MBA, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılımda sunduğumuz destek ile pratik bilgilerinizin yanı sıra teorik bilgilerinizi de geliştirme ve güncelleme desteğine kavuşursunuz.